Công chứng tư pháp

CÔNG CHỨNG TƯ PHÁP

    Hiện nay chưa có khái niệm về công chứng, tuy nhiên, theo tình hình thực tế chúng tôi xin định nghĩa như sau: Một tài liệu sau khi được cộng tác viên với Phòng tư pháp dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác được đóng dấu xác nhận của Phòng tư pháp quận gọi là bản dịch công chứng hay bản dịch công chứng tư pháp. Cộng tác viên với Phòng tư pháp là người phải có bằng đại học hoặc văn bằng cao hơn về ngôn ngữ mình đăng ký.
    Ngày nay khi nói đến “dịch công chứng” chúng ta phải nghĩ đến bản dịch có đóng con dấu Phòng tư pháp quận, trước đây là Phòng công chứng từ số 1 đến số 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Ở các nước khác như Úc, Mỹ, Hàn Quốc…thì các văn phòng luật sư có luôn chức năng chứng thực bản dịch với tư cách là công chứng viên hoặc chỉ cần xác nhận của biên dịch có chứng chỉ hành nghề.

    Xét về tính pháp lý thì dịch công chứng mang tính pháp láy cao nhất, kế đến là chứng thực tại công ty dịch thuật, sau cùng là chứng thực văn phòng luật sư.

    Nhận thức được điều này, Visa247 cung cấp dịch vụ dịch công chứng tư pháp nhanh chóng, chính xác cho nhiều thứ tiếng : dịch công chứng tiếng Anh, dịch công chứng tiếng Pháp, dịch công chứng tiếng Trung Quốc, dịch công chứng tiếng Thái, dịch công chứng tiếng Đức, dịch công chứng tiếng Nga, dịch công chứng tiếng Indonesia, dịch công chứng tiếng Khmer (tiếng Campuchia), dịch công chứng tiếng Tây Ban Nha… Tuy nhiên không phải trường hợp dịch chứng tư pháp cũng dùng đến, đặc biệt là khi bộ hồ sơ/tài liệu lớn thì chi phí dịch công chứng sẽ rất lớn. Lúc đó chứng thực của Công ty dịch thuật sẽ là hiệu quả hơn.

 Mời Quý khách xem thêm: 

- Dịch thuật các loại ngôn ngữ

- Dịch thuật các loại tài liệu

- Dịch vụ xin visa xuất cảnh các nước

- Xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động

Tham khảo