Mẫu chuyển đổi giấy phép từ Quốc tế vào Việt Nam

Quy định về giấy phép lái xe ở các quốc gia tuy có khác nhau tùy vào đặc thù của mỗi nước nhưng nhìn chung để nhận được giấy phép lái xe, người xin cấp giấy phép lái xe cần trải qua nhiều thủ tục pháp lý như nộp đơn xin cấp, phải trải qua một bài kiểm tra lái xe hoặc những kỳ thi sát hạch về lái xe nghiêm ngặt (tùy yêu cầu của từng loại phương tiện) và các thủ tục khác. Vì vậy đối với người nước ngoài vào Việt Nam muốn được cấp giấy phép lái xe cũng phải xin cấp giấy phép và đây là 1 số hình ảnh về bằng lái xe được chuyển đổi từ nước ngoài vào Việt Nam:

              GPLXQT-VN  GPLXQT-VN1    

              GPLXQT-VN2 GPLXQT-VN3

Tham khảo