Kế toán tổng hợp, kê khai thuế

Kế toán tổng hợp, kê khai thuế:


I. LỰA CHON DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI.

Hiện nay, có rất nhiều các tác động ảnh hưởng đến tình hình Kế toán thuế của mỗi Doanh nghiệp. Không ít Doanh nghiệp đã mắc phải các rủi ro đáng tiếc chỉ do một chút không hiểu biết, một chút không coi trọng công việc kế toán này và bản thân Chủ Doanh nghiệp cảm thấy “ Hoang mang – công việc phát triển kinh doanh bị chia sẻ”.
Khó khăn hiện tại của doanh nghiệp
Có thể tuyển kế toán vào nhưng không hiệu quả:
•    Công việc ít phát sinh nên kế toán có thể không có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vấn đề Doanh nghiệp đang vướng mắc. Có thể không phát hiện ra những sai phạm hiện đang tồn tại
•    Vì công việc ít nên kế toán thường không nắm bắt rõ những thay đổi của  nhà nước
•    Chi phí thuê nhân viên kế toán cao, có nhiều năm kinh nghiệm: từ 3 triệu đồng trở lên (đối với các nhân viên kế toán trình độ cao, chi phí tiền lương có thể tăng lên cao hơn nữa)
•    Nhân sự thường xuyên thay đổi, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của DN.
 II. GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI CHO CÁC DOANH NGHIỆP
1.     Cung cấp thông tin kịp thời:
-         Cập nhật các thông tin  kịp thời trong tháng: Hàng tháng cân đối hoá đơn đầu vào đầu ra để đảm bảo phần nộp thuế GTGT. Cung cấp các thông tin tồn  kho hang hoá, vật tư thông báo cho Doanh nghiệp nếu phát hiện sớm để kịp thời xử lý .( hàng hoá xuất ra mà không có đầu vào).
2.     Cân đối chi phí hợp lý:
-         Hàng tháng dựa vào các hoá đơn chứng từ đã cập nhật, cân đối doanh thu, chi phí đảm bảo kế hoạch lãi, lỗ cho Doanh nghiệp.
-         Tư vấn để giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan.
3.     Hoàn thiện sổ sách theo quy định:
-     Lập, lưu chứng từ hợp lệ
-     Sổ sách được hoàn thiện trong tháng, theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
        4.    Nhiệt tình trách nhiệm cao:
-     Có nhân viên phụ trách ổn định, và thực hiện tất cả các công việc giải trình liên quan đến vấn đề chứng từ, sổ sách kế toán với cơ quan thuế.        
-   Chịu trách nhiệm nếu thực hiện hạch toán sai so với quy định gây thất thoát cho Doanh nghiệp.
 
“BẢO VỆ LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI”
 
Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán thuế trọn gói:
I.CÔNG VIỆC LÀM HÀNG THÁNG
1.Nhận chứng từ từ Doanh nghiệp:
- Khi đã thống nhất hợp tác, nhân viên của chúng tôi sẽ đến Doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần cố định theo định kỳ trong tháng để đến lấy chứng từ ( phô tô hoặc gốc) về làm.
2.Thực hiện công việc kê khai thuế  GTGT
- Lập tờ khai thuế
- Nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định của ngành thuế
3. Lập sổ sách kế toán
- Cập nhật chứng từ, lập tất cả các loại sổ sách theo quy định của luật kế toán:
+ Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
+ Lập các sổ chi tiết tính giá thành SP, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
+ Hạch toán thu chi, cân đối vật tư, vật liệu, nhân công…
+ Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
+ Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
+ Lập sổ cái các tài khoản, lập sổ nhật ký chung
- Trong quá trình thực hiện sổ sách sẽ kết hợp cùng Doanh nghiệp để cân đối xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi, lỗ. Đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
-  Hướng dẫn lưu chứng từ kế toán và chứng từ gốc theo quy định.
-  Lập và báo cáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến Doanh nghiệp.
-  Giao dịch giải trình các thắc mắc khi cơ quan thuế yêu cầu.
 
II. CÔNG VIỆC LÀM  HÀNG QUÝ
1.     Lập báo cáo tạm quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp
-  Trên cơ sở sổ sách hàng tháng đã hoàn thành kịp thời và có sự cân đối với kế hoạch của Doanh nghiệp, sẽ lập báo cáo tạm quyết toán thuế TNDN và nộp lên cơ quan thuế.
2.     Hoàn thiện toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho Doanh nghiệp
 
III. CÔNG VIỆC CUỐI NĂM TÀI CHÍNH.
1.       Lập quyết toán thuế TNDN
2.       Lập báo cáo tài chính

Tham khảo