Chuyển đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

I. Thông tin chung.

     Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 34, Điều 36, khoản 1 Điều 40, khoản 2 Điều 42, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ vốn góp, thay đổi tên công ty, bổ sung ngành nghề kình doanh, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi. Cụ thể, để đăng ký những nội dung thay đổi nêu trên doanh nghiệp gửi thông báo lên phòng đăng ký kinh doanh để thông báo những nội dung thay đổi, bạn có thể thể hiện các nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được làm theo mẫu đính kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
     Kèm theo thông báo phải có 1 quyết định bằng văn bản và 1 bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về tất cả các vấn đề cần thay đổi nêu trên. Với những nội dung thay đổi trên bạn chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ với các giấy tờ như đã hướng dẫn. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
     Trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp phải thỏa mãn các quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh nghiệp về việc đặt tên doanh nghiệp.
     Đối với việc thay đổi thành viên, tỷ lệ vốn góp do chuyển nhượng phần vốn góp thì kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
     Đối với việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
     Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

 II. Thủ tục chi tiết.

    Visa247 cung cấp dịch vụ chuyển đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động doanh nghiệp.

1.    Soạn thảo và hoàn thiện Hồ sơ thay đổi:
a.    Quyết định về việc thay đổi ngành nghề
b.    Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề
c.    Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
d.    Giấy ủy quyền
e.    Các giấy tờ khác có liên quan. 
2.     Đại diện Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục:
a.    Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
b.    Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
c.    Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
d.    Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế.

III. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ.

1.    Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thay đổi ĐKKD;
2.    Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi2.    ;
3.    Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
3.    Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
4.    Tư vẫn miễn phí  sau khi thay đổi.

    Liên hệ Visa247 để được hỗ trợ miễn 100% phí tư vấn về Giấy phép hoạt động doanh nghiệp, Hotline: 0986147298 / 02462911462 / 0947242247; Zalo: 0972873399 / 0986147298; Skype: Yenvisa247; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mở rộng

- Giấy phép lao động

- Đổi bằng lái xe

- Công văn nhập cảnh

Tham khảo