Chuyển đổi giấy phép lái xe từ Quốc tế vào Việt Nam

Cơ sở pháp lý về việc đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam

Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 nam 2008.

Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Các đối tượng được đổi giấy phép lái xe (GPLX) nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam

Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc người nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam với thời gian 3 tháng trở lên có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng và có nhu cầu lái xe ở Việt Nam.

Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào du lịch Việt Nam, có GPLX quốc tế hay quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng và có nhu cầu lái xe ở Việt Nam.

Người Việt Nam (mang Quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX quốc tế hoặc quốc gia còn giá trị sử dụng nay về nước với thời gian 3 tháng trở lên, rồi sau đó lại ra nước ngoài cư trú, công tác, học tập và có nhu cầu lái xe.

Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX quốc tế hoặc quốc gia còn giá trị sử dụng nay về nước công tác, làm ăn sinh sống và có nhu cầu lái xe.

Khi chuyển đổi GPLX sang Việt Nam:

Bằng thẻ nhựa PET mới nhất

Bằng có hạng B2, có thể điều khiển ô tô số sàn, số tự động dưới 9 chỗ, ô tô có trọng tải dưới 3.500kg

Có hồ sơ gốc

Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe gồm:

Hộ chiếu (bản copy), mang bản gốc để đối chiếu.

Visa Việt Nam còn hạn hoặc Thẻ tạm trú (Residence Card)

2 ảnh 3×4

Bằng lái xe nước ngoài (bản copy) + bản gốc (sẽ giữ lại tại Sở Giao thông vận tại).

Visa247 sẽ giúp Quý khách xin các thủ tục hành chính. Quý khách cần đến Sở Giao thông vận tải một lần để chụp ảnh.

Thời gian hoàn thành: 6 ngày làm việc

Phí (Dịch vụ + dịch, công chứng + Phí nộp Sở Giao thông vận tải): $150

Tham khảo