Đăng ký Visa và thư chấp thuận Visa

Bài đã cũ, xin vui lòng xem chi tiết 2 bài sau:

Dịch vụ xin visa Việt Nam cho người nước ngoài

Công văn nhập cảnh và thủ tục xin công văn nhập cảnh

 

Đăng ký Visa và thư chấp thuận visa:


THỦ TỤC ĐĂNG KÍ VISA VÀO VIỆT NAM

 

Nếu đồng ý làm visa, quý khách email cho chúng tôi yêu cầu để nhận mẫu mẫu form sẵn hoặc điền thông tin vào Form online rồi gởi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho quý khách trong thời gian ngắn nhất.

Liên hệ : 0986.147.298 – 0972.87.33.99

 

dang ky visa


Thông tin đăng ký visa Việt nam


Loại Dịch vụ
Dịch vụ xin đăng ký visa từ nước sở tại ( Nhận visa tại Đại sứ quán việt nam ở nước ngoài)

Dịch vụ xin đăng ký visa tại cửa khẩu


Yêu cầu
Lấy thường - 3 ngày Lấy khẩn
Lý do lấy khẩn


Loại visa yêu cầu
Multiple Single
(*) Họ và tên ( trong hộ chiếu)
(*) Giới tính
Male Female
(*) Ngày tháng năm sinh
Nghề nghiệp
(*) Quốc tịch
(*) Số hộ chiếu
(*) Ngày cấp hộ chiếu
(*) Ngày hết hạn hộ chiếu


Thông tin về chuyến bay & thời gian đến
Sân bay đến
Khoảng thời gian đến
Mục đích đến Việt nam
Muốn nhận visa tại Đại sứ quán nào?( Nếu sử dụng dịch vụ visa lấy tại nước sỏ tại )


Thông tin liên hệ
Địa chỉ Email
Địa chỉ & số điện thoại nhà riêng
Cơ quan làm việc
Số điện thoại và số fax cơ quan

Tham khảo