Mẫu NA6 xin cấp thẻ tạm trú

Mẫu NA6   công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài -  Mẫu NA6 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT- BCA.

Tải tại đây

Tham khảo