Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

 Những doanh nghiệp, tổ chức được tuyển dụng lao động nước ngoài

- Những doanh nghiệp hoạt động Luật hoặc điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.
- Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu và thực hiện hợp đồng.
- Cơ quan nhà nước.
- Văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp.
- Các tổ chức chính trị, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
- Tổ chức sự nghiệp.
- Văn phòng dự án nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
- Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.
- Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam.
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
- Hội, hiệp hội doanh nghiệp.
- Hộ kinh doanh, kinh doanh cá nhân.

Đối tượng được cấp giấy phép lao động

Là người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với các tiêu chuẩn sau:
- Thời gian làm việc từ 3 tháng trở lên.
- Không là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên.
- Không sở hữu bất kỳ công ty TNHH một thành viên nào cả.
- Không là thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
- Không vào Việt Nam với mục đích chào bán dịch vụ.
- Luật sư nước ngoài đã được Bộ tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.
- Không là giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động

- Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh ngiệp hiện diện tại Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức chính trị, tổ chức sự nghiệp... theo mẫu quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

- Văn bản xin cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Văn bản chứng nhận không có tiền án tiền sử có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
- Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, hay lao động kỹ thuật tương ứng với các trường hợp sau:
+ Giấy chứng nhận chuyên môn, kỹ thuật gồm bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ phù hợp với chuyên môn.
+ Trường hợp là nghề nhân ngành nghề truyền thống có giấy xác nhận ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
+ Văn bản chứng minh kinh nghiệm đá bóng với cầu thủ nước ngoài
- Văn bản của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý cho sử dụng người lao động nước ngoài
- Ảnh chân dung 4x6 không quá 6 tháng
- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có thể thay hộ chiếu.

Thời hạn của giấy phép lao động

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động đã giao kết của hai bên. Hoặc thời hạn của phía nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam. 

- Trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không đúng như trong hợp đồng lao động thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp dựa theo hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.

- Còn đối với trường hợp người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp phép hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động.

* Thời hạn của giấy phép lao động đối với các trường hợp nêu trên tối đa không quá 2 năm.

Văn bản áp dụng:

- Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

ST

 

Mời Quý khách xem thêm: 

- Công văn nhập cảnh

- Gia hạn visa cho người nước ngoài

 

Tham khảo