Lệ phí thẻ tạm trú, visa Việt Nam thay đổi từ ngày 23-11-2015

LỆ PHÍ MỚI ÁP DỤNG CHO CẤP VISA VÀ THẺ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM

Theo thông tư 157/2015/TT-BTC ban hành ngày 8 tháng 10 năm 2015 thay thế thông tư số 66/2009/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2-015, mức phí mới liên quan đến nhập cảnh của người nước ngoài, Việt kiều được giảm đáng kể.

Lưu ý: Lệ phí do Cơ quan có thẩm quyền thu đối với người nước ngoài khi làm các thủ tục liên quan.

Loại visa

Giá cũ

Giá mới

1 lần

45 USD

25 USD

Nhiều lần  dưới  3 tháng

95 USD

50 USD

Nhiều lần từ 3 tháng đến 6 tháng

95 USD

95 USD 

Nhiều lần từ 6 tháng đến 1 năm

135 USD

135 USD

Nhiều lần từ 1 năm đến 2 năm

 

145 USD

Nhiều lần từ 2 năm trở lên

 

155 USD

Chuyển ngang visa từ hộ chiếu củ sang hộ chiếu mới

15 USD

5 USD

Thẻ tạm trú 1 năm đến 2 năm

100 USD

145 USD

Thẻ tạm trú 2 năm đến 5 năm

120 USD

155 USD

Theo đó, giá Visa Việt Nam single entry và multiples entry giảm 45 xuống 25 USD và 95 xuống 50 USD. Lệ phí visa giảm có thể hi vọng du lịch Việt Nam sẽ thu hút người nước ngoài.

Ngoài ra, đối với du khách đi du lịch vào Việt Nam rồi sang Lào, Campuchia… sau đó quay trở lại Việt Nam để xuất cảnh về nước trong vòng dưới 30 ngày thì mức cấp lệ phí là 5 USD thay vì 45 USD như hiện hành.

Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất, hư hỏng các giấy tờ nêu trên phải cấp lại áp dụng mức thu như cấp mới.

 

Tham khảo