Hướng dẫn Thủ tục làm hộ chiếu ngoại tỉnh mới nhất 2017

 

Bạn là người ngoại tỉnh đang sinh sống ở Hà Nội và bạn muốn làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh? Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ những thông tin liên quan đến vấn đề này.

thu-tuc-lam-ho-chieu-ngoai-tinh

 Hộ chiếu ( passport ) là một loại giấy tờ quan trọng do chính phủ cấp cho công dân nước mình như một giấy phép được quyền xuất cảnh ra khỏi đất nước mình đang sinh sống và được nhập cảnh trở lại từ nước ngoài.  Với người dân có hộ khẩu tại Hà Nội, việc làm hộ chiếu khá đơn giản, còn vói những người ngoại tỉnh, việc làm hộ chiếu đòi hỏi nhiều hồ sơ, thủ tục hơn.

Vậy thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh như thế nào?

Thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh

Thủ tục làm hộ chiếu diễn ra theo thứ tự 3 bước : Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, nộp hồ sơ chờ nhận kết quả, thời hạn trả kết quả.

1 . Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

Hồ sơ làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh gồm:

 a) Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu:

 -01 tờ khai theo mẫu X01.

 -02 ảnh 4 × 6 cm , phông màu trắng.

- Sổ đăng ký tạm trú KT3 hoặc Giấy chứng nhận tạm trú

Khi đi làm hồ sơ kèm theo CMND để đối chiếu ( trường hợp tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú để đối chiếu, kiểm tra).

 (*) Lưu ý :

- Đối với trẻ em dưới 14 tuổi cần bổ sung thêm những giấy tờ sau:

 +) 1 bản sao giấy khai sinh. 

 +) Tờ khai do bố (mẹ) khai và kí thay.

 - Đối với trẻ dưới 9 tuổi : được cấp chung hộ chiếu với cha( mẹ) có ảnh 3×4 cm dán có chữ kí và đóng dấu giáp lai vào khung trẻ em.

 b) Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu:

 -Tờ khai và ảnh yêu cầu như mục a) ở trên.

 - Trường hợp :

 +) Hộ chiếu bị mất : nộp đơn trình báo ( hoặc giấy xác nhận đã bị mất).

 +) Hộ chiếu bị hỏng ( hoặc muốn cấp mới lại : nộp lại chính hộ chiếu đó.

 +) Tách trẻ ra khỏi hộ chiếu yêu cầu cần có : 1 tờ khai và 2 ảnh 4× 6 cm của trẻ để cấp lại hộ chiếu, 1 tờ khai và 2 ảnh 4×6 cm của bố (mẹ) để cấp lại hộ chiếu cho bố (mẹ) .

 +) Muốn để nguyên hộ chiếu : cần nộp tờ khai và ảnh của trẻ.

 c) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung:

 - Dựa vào CMND để điều chỉnh họ- tên, ngày tháng năm sinh, noi sinh và giới tính.

 - Trường hợp bổ sung trẻ dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của bố, mẹ cần:

 +) 1 tờ khai và 1 ảnh 4×6cm của người mang hộ chiếu.

 +) 2 ảnh 3×4 cm của trẻ cần bổ sung.            

 +) 1 bản sao giấy khai sinh của trẻ.

+) Các tờ khai được xác định đóng dấu của công an xã ( phường).

 2. Nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu và nhận kết quả

 - Trường hợp đề nghị cấp mới nộp và nhận tại Phòng quản lí xuất nhập cảnh công an tỉnh ( thành phố trực thuộc trung ương) nơi thường trú hoặc tạm trú.

 - Trường hợp xin cấp lại hộ chiếu nộp và nhận kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

  - Trường hợp nộp và nhận hộ chiếu qua bưu điện thì thực hiện theo hướng dẫn tai thông báo quản lý xuất nhập khẩu đã niêm yết tại bưu cục trên cả nước.

  3. Thời hạn nhận kết quả

  - Hồ sơ nộp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giải quyết không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  - Hồ sơ nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh cảnh được giải quyết không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ quy trình thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh. Chúng ta đọc để hiểu quy trình pháp lý để làm 1 hộ chiếu  đúng , nhanh nhất. 

 

Bạn là người ngoại tỉnh đang sinh sống ở Hà Nội và bạn muốn làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh? Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ những thông tin liên quan đến vấn đề này.

 Hộ chiếu ( passport ) là một loại giấy tờ quan trọng do chính phủ cấp cho công dân nước mình như một giấy phép được quyền xuất cảnh ra khỏi đất nước mình đang sinh sống và được nhập cảnh trở lại từ nước ngoài.  Với người dân có hộ khẩu tại Hà Nội, việc làm hộ chiếu khá đơn giản, còn vói những người ngoại tỉnh, việc làm hộ chiếu đòi hỏi nhiều hồ sơ, thủ tục hơn.

Vậy thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh như thế nào?

Thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh

Thủ tục làm hộ chiếu diễn ra theo thứ tự 3 bước : Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, nộp hồ sơ chờ nhận kết quả, thời hạn trả kết quả.

1 . Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

Hồ sơ làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh gồm:

 a) Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu:

 -01 tờ khai theo mẫu X01.

 -02 ảnh 4 × 6 cm , phông màu trắng.

- Sổ đăng ký tạm trú KT3 hoặc Giấy chứng nhận tạm trú

Khi đi làm hồ sơ kèm theo CMND để đối chiếu ( trường hợp tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú để đối chiếu, kiểm tra).

 (*) Lưu ý :

- Đối với trẻ em dưới 14 tuổi cần bổ sung thêm những giấy tờ sau:

 +) 1 bản sao giấy khai sinh. 

 +) Tờ khai do bố (mẹ) khai và kí thay.

 - Đối với trẻ dưới 9 tuổi : được cấp chung hộ chiếu với cha( mẹ) có ảnh 3×4 cm dán có chữ kí và đóng dấu giáp lai vào khung trẻ em.

 b) Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu:

 -Tờ khai và ảnh yêu cầu như mục a) ở trên.

 - Trường hợp :

 +) Hộ chiếu bị mất : nộp đơn trình báo ( hoặc giấy xác nhận đã bị mất).

 +) Hộ chiếu bị hỏng ( hoặc muốn cấp mới lại : nộp lại chính hộ chiếu đó.

 +) Tách trẻ ra khỏi hộ chiếu yêu cầu cần có : 1 tờ khai và 2 ảnh 4× 6 cm của trẻ để cấp lại hộ chiếu, 1 tờ khai và 2 ảnh 4×6 cm của bố (mẹ) để cấp lại hộ chiếu cho bố (mẹ) .

 +) Muốn để nguyên hộ chiếu : cần nộp tờ khai và ảnh của trẻ.

 c) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung:

 - Dựa vào CMND để điều chỉnh họ- tên, ngày tháng năm sinh, noi sinh và giới tính.

 - Trường hợp bổ sung trẻ dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của bố, mẹ cần:

 +) 1 tờ khai và 1 ảnh 4×6cm của người mang hộ chiếu.

 +) 2 ảnh 3×4 cm của trẻ cần bổ sung.            

 +) 1 bản sao giấy khai sinh của trẻ.

+) Các tờ khai được xác định đóng dấu của công an xã ( phường).

 2. Nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu và nhận kết quả

 - Trường hợp đề nghị cấp mới nộp và nhận tại Phòng quản lí xuất nhập cảnh công an tỉnh ( thành phố trực thuộc trung ương) nơi thường trú hoặc tạm trú.

 - Trường hợp xin cấp lại hộ chiếu nộp và nhận kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

  - Trường hợp nộp và nhận hộ chiếu qua bưu điện thì thực hiện theo hướng dẫn tai thông báo quản lý xuất nhập khẩu đã niêm yết tại bưu cục trên cả nước.

  3. Thời hạn nhận kết quả

  - Hồ sơ nộp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giải quyết không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  - Hồ sơ nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh cảnh được giải quyết không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ quy trình thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh. Chúng ta đọc để hiểu quy trình pháp lý để làm 1 hộ chiếu  đúng , nhanh nhất. 

TRANG CHỦ    DỊCH VỤ VISA   DỊCH THUẬT, CÔNG CHỨNG    THỦ TỤC HỘ CHIẾU    DỊCH VỤ KHÁC


VISA 247  Số nhà 28, ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển HN    -   Tầng 2, 469 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3. TPHCM.

Hotline: 0986.147.298; 0972.87.33.99     ĐT: 02462911462   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , chuyên xuất cảnh: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Chat Skype Skype

 

  Hotline 1 0986 147 298

 

  Hotline 2 0947 242 247

 

  Hotline 3 0972 87 33 99  

 

  Hotline 2 0947 242 247

Gọi ngay: 0947 242 247