Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá tái cơ cấu ngân hàng

Đã có kết quả nhất định về việc triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và đề án xử lý nợ xấu.

 

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã nhận định tái cơ cấu ngân hàng "đã đưa lại kết quả nhất định", tại báo cáo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo Bộ trưởng Vinh kết quả tái cơ cấu nền kinh tế là vấn đề được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn. Tuy nhiên, báo cáo về nội dung này của Bộ trưởng rất vắn tắt, gần như không có số liệu cập nhật, nhất là với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.
Về tái cơ cấu đầu tư công, báo cáo cho biết việc bố trí vốn đầu tư được tập trung hơn giai đoạn trước. Hàng năm đã dành số vốn đáng kể để thanh toán vốn ứng trước và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, số lượng dự án khởi công mới các năm qua giảm mạnh so với thời kỳ trước.
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 1792 của Thủ tướng, kết quả sơ bộ là tỷ trọng dự án khởi công mới giảm 2/3 so với bình quân giai đoạn 2006-2010, tỷ trọng dự án hoàn thành tăng mạnh, bình quân vốn bố trí/1 dự án tăng gấp đôi so với bình quân giai đoạn 2006-2010, Bộ trưởng so sánh.
Đáng chú ý là tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản được kiểm soát chặt chẽ hơn. Việc bố trí vốn đầu tư bước đầu đã có sự kiểm soát tốt, các dự án đầu tư về cơ bản được thực hiện theo đúng mức vốn kế hoạch đã giao, góp phần hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản, Bộ trưởng cho biết.
Việc ban hành Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn, theo Bộ trưởng là sẽ khắc phục những tồn tại bất cập trong quản lý đầu tư công thời gian qua, hoàn thiện chính sách đầu tư công phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và chủ trương tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công nói riêng.
Chuyển sang tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng báo cáo là cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, trong đó quy định rõ trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.
Với trọng tâm thứ ba là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Bộ trưởng cho biết hệ thống chính sách, pháp luật về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng đã được hoàn thiện một bước căn bản và được triển khai đồng bộ.
Kết quả này góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và tạo cơ sở pháp lý cho công tác cơ cấu lại, xử lý nợ xấu.
Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các văn bản tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất để triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; quy định giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng tạo điều kiện pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, báo cáo nêu.
Theo đánh giá của Bộ trưởng, sau hơn hai năm thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, việc triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và đề án xử lý nợ xấu đã đưa lại kết quả nhất định.
“Số lượng các ngân hàng thương mại yếu kém đã giảm, nợ xấu được kiềm chế và bước đầu được xử lý, năng lực tài chính được nâng lên, nguy cơ đổ vỡ, mất khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng yếu kém được đẩy lùi, an toàn hệ thống được cải thiện”, Bộ trưởng viết.

 

Chúng tôi có cung cấp các dịch vụ như: giay phep lao dong | visa viet nam | công văn nhập cảnh | duyệt quốc tịch | đổi bằng lái xe

Tham khảo