NSNN 2 tháng đầu năm bội chi 20.3 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2015 tốc độ tăng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt mức cao hơn so với tốc độ chi NSNN, giúp cho mức bội chi đứng ở mức thấp, ước khoảng 20.3 ngìn tỷ đồng, bằng khoảng 9% mức dự toán năm. Sự phục hồi của nền kinh tế, sự phát triển sức mua hàng hóa xã hội đã được phản ánh rõ nét trong kết quả thu nội địa 2 tháng đầu năm.

 

 Bộ Tài chính vừa phát thông cáo báo chí về tình hình thu chi NSNN 2 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 151,87 nghìn tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa: Thực hiện tháng 2 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 57,1% số thu tháng 1; lũy kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014 (riêng thu nội địa trừ đất tăng 22,2%).

Theo Bộ Tài chính phân tích: Sự phục hồi của nền kinh tế, sự phát triển sức mua hàng hoá xã hội đã được phản ánh rõ nét trong kết quả thu nội địa 2 tháng đầu năm 2015. Mặc dù chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán, song nhìn chung số thu NSNN đã có bước tăng mạnh mẽ cả về tiến độ thực hiện dự toán và so với cùng kỳ năm 2014. Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất-kinh doanh đều đạt khá, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 17,4% dự toán, tăng 29,3% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,5% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 20,1% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 19,6% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014...

Chính nhờ kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đã đem lại những đóng góp quan trọng cho thu NSNN. Ví dụ như: Tập đoàn Viettel có tổng doanh thu năm 2014 tăng 20%, lợi nhuận trước thuế tăng 10,5%; Mobifone doanh thu năm 2014 tăng 1,4%, lợi nhuận trước thuế tăng 5,2%; Vietcombank lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 2%; BIDV lợi nhuận trước thuế tăng 20%...

So với cùng kỳ năm 2014, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp NSNN 2 tháng đầu năm 2015 của Viettel ước tăng 96%; 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước (Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ước tăng 43%; các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước tăng trên 30%...

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan và Tài chính các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và trốn thuế… Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 18 địa phương thu đạt trên 20% dự toán; 55/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 8 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu về dầu thô thực hiện tháng 2 ước 4,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,5% dự toán, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2014 do giá dầu giảm. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 73% mức thực hiện tháng trước, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 giảm so với tháng trước. Lũy kế thu 2 tháng đạt 37,9 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (15,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN tháng 2 ước 77,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 172,2 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 14,4% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 17,4% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước đạt 15,4% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015, các nhiệm vụ chi ngân sách đều được đảm bảo theo đúng tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai... Riêng chi đầu tư XDCB, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên chỉ có một số dự án quan trọng vẫn tổ chức thi công trong dịp Tết để đảm bảo tiến độ, vì thế số thanh toán đạt thấp (14,5% dự toán), trong đó chủ yếu tập trung cấp ứng vốn cho dự án thuộc kế hoạch năm 2015 và tiếp tục thanh toán cho khối lượng XDCB hoàn thành trong kế hoạch năm 2014 chuyển sang.

Bộ Tài chính cũng cung cấp thông tin về cân đối ngân sách nhà nước. Theo đó bội chi ngân sách 2 tháng đầu năm ước 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9% dự toán năm. Ngoài ra, tính đến ngày 26/2/2015, đã thực hiện phát hành được 40,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 14,7% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2015.

 

 

Xemm thêm >>> Năm 2015 dự kiến thu từ dầu thô đạt mức 93.000 tỷ đồng

                              Từ ngày 01/03/2015 nhiều chính sách mới có hiệu lực

                              Dòng vốn chảy vào doanh nghiệp năm 2015 sẽ "thanh thoát" hơn

 

 

 

giay phep lao dong | công văn nhập cảnh | duyệt quốc tịchđổi bằng lái xe | đổi hộ chiếu | đăng ký visa

Tham khảo