Thông tin mới về dịch vụ cấp thị thực Hoa Kỳ

thithuc s6

 

Bắt đầu từ ngày 22/2/2014, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra dịch vụ cung cấp thị thực mới cho các đương đơn. Đồng thời Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và trang web mới sẽ được thành lập để nhằm thuận tiện cho các đương đơn trong việc hẹn lịch phỏng vấn và trả lời các câu hỏi có liên quan đến quy trình xin thị thực.
Sau đây là một số quy định mới bạn cần biết về viwcj cấp thị thực không định cư và thị thực diện K (hôn phu, hôn thê) kể từ ngày 22/2/2014.
- Lấy phiếu để điền và in phiếu nộp tiền cho ngân hàng. Bạn lấy phiếu bằng cách truy cập trang web ustraveldocs.com.
- Nộp phiếu này cho ngân hàng HSBC hoặc tới Bưu Điện Việt Nam ở bất kỳ địa chỉ nào để đóng chi phí thị thực.
- Điền mẫu đơn xin thị thực DS-160.
- Bạn truy cập vào web ustraveldocs.com để đặt lịch hẹn phỏng vấn hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới trung tâm hỗ trợ khách hàng (chú ý đây là dịch vụ miễn phí)
- Khi đặt lịch hẹn phỏng vấn xong bạn điền đầy đủ thông tin địa chỉ nhận hộ chiếu và thị thực. khi đơn xin thị thực được chấp nhận hộ chiếu và thị thực sẽ được chuyển miễn phí đến địa chỉ bạn đã điền ở phần thông tin trên.
Về phía trung tâm hỗ trợ khách hàng sẽ phuc vụ quý khách các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h sáng đến 8h tối. được áp dụng từ ngày 22 tháng 2 năm 2014 qua các số điện thoại ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ để hỗ trợ khách hàng khi đặt lịch hẹn phỏng vấn với các dịch vụ như xin thị thực và cung cấp thông tin về quy trình xin thị thực.
Nhân viên hỗ trợ khách hàng ở Việt Nam sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh còn đối với Hoa Kỳ nhân viên chỉ sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để hỗ trợ khách hàng.
Thông tin cần thiết cho đương đơn xin thị thực không định cư:
- Nếu quý khách đã đặt hẹn phỏng vấn thị thực VÀ đã trả lệ phí xin thị thực tại ngân hàng Citibank hoặc Eximbank, quý khách vui lòng có mặt tại Đại Sứ Quán hay Tổng Lãnh Sự Quán vào ngày đặt hẹn. Quy trình mới sẽ không ảnh hưởng đến quá trình nộp đơn của quý khách.
- Nếu quý khách chưa đặt hẹn phỏng vấn thị thực nhưng đã đóng phí xin thị thực tại ngân hàng Citibank hoặc Eximbank, quý khách sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn mới. Quý khách nên cố gắng đặt hẹn theo hệ thống đặt hẹn hiện tại trước ngày 22 tháng 02, 2014. Nếu quý khách không thể đặt hẹn trước ngày 22 tháng 02, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn thêm.
- Những đương đơn thuộc diện miễn phí xin thị thực (theo diện ngoại giao và trao đổi văn hoá) sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn mới và nên liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn thêm.
- Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chương trình cấp lại thị thực mà không cần phỏng vấn dành cho những đương đơn đủ điều kiện. Đơn xin thị thực phải được gửi qua đường bưu điện Việt Nam. Vui lòng tham khảo trang ustraveldocs.com để biết thêm chi tiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nộp đơn xin cấp lại thị thực miễn phỏng vẫn vẫn tiếp tục tại cửa sổ đến hết tháng 3. Kể từ ngày 1 tháng 4, việc xin cấp lại thị thực sẽ chỉ được nộp qua Bưu điện Việt Nam.
Thông tin cần thiết cho đương đơn xin thị thực định cư:
- Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) vẫn tiếp tục lên lịch hẹn phỏng vấn cho hầu hết các loại thị thực định cư, trừ thị thực diện hôn phu/hôn thê (K).
- Dịch vụ chuyển phát thị thực cho đương đơn xin thị thực định cư là hoàn toàn miễn phí. Xem thông tin về thị thực tại trang ustraveldocs.com hoặc gọi đến Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng.

Tham khảo